Meo meo meo

Sáng ngày 2, tôi thức dậy lúc 5.00 bởi tiếng hót véo von của các bạn chim. Khởi đầu của ngày hôm nay - chúng tôi sẽ được bơi trong hang La Ken. Hang được phát hiện từ năm 19 [read more]

Written by

Nhi Hà Thị Hoài , 11-Jan-2022

asdasdasd

Sáng ngày 2, tôi thức dậy lúc 5.00 bởi tiếng hót véo von của các bạn chim. Khởi đầu của ngày hôm nay - chúng tôi sẽ được bơi trong hang La Ken. Hang được phát hiện từ năm 19 [read more]

Written by

Nhi Hà Thị Hoài , 11-Jan-2022

Tú Làn 3 - ngày 2 - Hang La Ken

Sáng ngày 2, tôi thức dậy lúc 5.00 bởi tiếng hót véo von của các bạn chim. Khởi đầu của ngày hôm nay - chúng tôi sẽ được bơi trong hang La Ken. Hang được phát hiện từ năm 19 [read more]

Written by

Nhi Hà Thị Hoài , 11-Jan-2022